نوامبر 26, 2022

هلمند : پیوستن 10 تن پولیس بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 6 بجه صبح امروز ، 10 تن پولیس  درمنطقه گومبتو ازمربوطات بازار ولسوالی سنگین ، درنتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی  بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

خبرمی افزاید که افراد مذکور با خود یک پیکا ، یک قبضه راکت و8 میل کلاشنکوف  نیز بمجاهدین تسلیم داده اند .

2015/6/16

Related posts