دسامبر 06, 2022

هلمند : پیوستن 2 تن پولیس بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز ، یک تن پولیس ( عبدالاحد آغا ولد مورد اغا باشندۀ منطقه سپیسار ازمربوطات ولسوالی کجکی ) درمنطقه چوغک  ازمربوطات ولسوالی سنگین ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

ازسوی دیگرکه حوالی ساعت 2 بجه ظهر امروز ، یک تن پولیس دیگر بنام حکمت ولد محمدغوث درمنطقه استیشن ازمربوطات ولسوالی مذکور ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2015/7/28

 

Related posts