دسامبر 06, 2022

هلمند : کشته وزخمی 10 تن ازاجیران درنوزاد

ازولایت هلمند خبر رسیده است که میان مجاهدین امارت اسلامی واجیران درولسوالی نوزاد درگیری مسلحانه رخ داده است .

این درگیری ساعت 11 بجه ظهر  روز گذشته درمنطقه سرکان کاریز ازمربوطات ولسوالی نوزاد زمانی بوقوع پیوست که عساکر اردوی اجیر ، پولیس وملیشه های اربکی برای عملیات بمنطقه مذکور آمده بودند .

دردوران جنگ  اجیران هدف انفجار ماین نیز قرار گرفته اند که دراثر آن 10 عسکر اجیر  کشته وزخمی شده اند .

2015/6/16

Related posts