دسامبر 08, 2022

هلمند : کشته وزخمی 11 تن ازاجیران در نوزاد

ازولایت هلمند خبر رسیده است که  میان مجاهدین امارت اسلامی واجیران  درولسوالی نوزاد درگیری مسلحانه صورت گرفته است .

این درگیری ساعت 8 بجه صبح امروز درمناطق سرکان وبازارگی ازمربوطات مرکز ولسوالی نوزاد زمانی بوقوع پیوست که عساکر اردوی اجیر وپولیس برای اجرای عملیات بمناطق مذکور آمده بودند .

خبرمی افزاید که  حوالی ساعت 9 بجه صبح امروز  عساکر دشمن دردوران درگیری هدف انفجار ماین نیز قرار گرفته اند .

دراین انفجار 11 تن ازاجیران کشته وزخمی شده اند .

دراین جنگ که  درآن ازسلاح های سبک وسنگین کار گرفته میشود  تاکنون نیز بشدت جریان دارد .

جزئیات بیشتر ازین جنگ متعاقبا بنشر خواهد رسید .

2015/6/12

Related posts