دسامبر 10, 2022

هلمند : یک تانک و 2 موتر زرهی دشمن در نوزاد تخریب گردید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 12 ظهر، در منطقۀ گرمه کاریز ولسوالی نوزاد، کاروان دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات یک تانک زرهی دشمن اجیر هدف راکت مجاهدین قرار گرفت و تخریب گردید و 2 موتر زرهی دشمن نیز توسط دهشکه منهدم شد .

علاوه بر این ، به دشمن تلفات جانی سنگینی نیز وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015-07-04

Related posts