دسامبر 08, 2022

هلمند : یک پولیس اجیر در مارجه خودکشی کرد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 9 صبح ، در منطقۀ قاری صدی ولسوالی مارجه ، یک پولیس اجیر کشی کرده است.

خبرمی افزاید ، پولیس اجیر که مواد مخدر مصرفی اش تمام شده بود،دست به خودکشی زده و جابجا کشته شده است .

2015/7/20

Related posts