نوامبر 26, 2022

هلمند : یک تن پولیس درکجکی بمجاهدین پیوست

ازولایت هلمند خبر رسیده است که صبح امروز ، یک تن پولیس ( حبیب الله ولد تورجان باشندۀ منطقۀ شملان ) درمربوطات ولسوالی کجکی ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

پولیس مذکور که درولسوالی ژری ولایت قندهار برای ادارۀ اجیر وظیفه اجاری میکرد ، باخود یک پیکا ویک میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم داده است .

2015/7/28

Related posts