نوامبر 30, 2022

هلمند : یک عسکر در مارجه بهلاکت رسید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 6 صبح، یک عسکر ادارۀ اجیر در منطقۀ قاری صدی ولسوالی مارجه ، هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

2015/6/1

Related posts