نوامبر 26, 2022

هلمند : یک عسکر گزمۀ دشمن در اثر انفجار ماین بهلاکت رسید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 7 صبح ، در منطقۀ کاریز نو ولسوالی واشیر ، گزمۀ اردوی اجیر هدف انفجار ماین قرارگرفته است .

در این انفجار یک تن عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده است .

2015/5/25

Related posts