نوامبر 30, 2022

هلمند : یک موتر زرهی دشمن درنوزاد تخریب گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 11 بجه ظهر امروز، یک موتر زرهی عساکر اردوی اجیر درمنطقه جمال ازمربوطات ولسوالی نوزاد هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

خبرمی افزاید که پس ازین انفجار مجاهدین دشمن را هدف هاوان قرار دادند که دراثر آن به دشمن تلفات سنگینی واردگشته است .

2015/8/5

Related posts