دسامبر 08, 2022

هلمند : یک موتر  زرهی دشمن درنوزاد شکار ماین گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت یک بجه ظهر روز گذشته ، یک موتر زرهی عساکر اردوی اجیر درمنطقه گینی کاریز ازمربوطات ولسوالی نوزاد هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/7/31

Related posts