نوامبر 30, 2022

هلمند : یک موتر زرهی دشمن درگریشک تخریب گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 4 بجه دیشب ، یک موتر زرهی دشمن درمنطقه حیدرآباد ازمربوطات ولسوالی گریشک هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/7/29

Related posts