نوامبر 26, 2022

هلمند : یک موتر زرهی ویک کوماز دشمن درنوزاد انفجارداده شد

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 7 بجه عصر روز گذشته ،  کاروان عساکر اردوی اجیر درمنطقه گرمه کاریز ازمربوطات ولسوالی نوزاد هدف انفجارات ماین قرار گرفته است .

دراین انفجارات یک موتر زرهی ویک کوماز دشمن کاملا تخریب گردیده وراکبین آنان کشته وزخمی شده اند .

2015/7/31

Related posts