نوامبر 26, 2022

هلمند : یک پوستۀ مهم دشمن درکجکی فتح گردید و14 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 2 بجه دیشب ، مجاهدین  درسلسلۀ عملیات ( عــــزم )  بریک پوستۀ امنیتی دشمن حمله کرده اند .

دراین حمله که توسط سلاح های سبک وسنگین صورت گرفت ، درطی پوستۀ دشمن کاملا فتح گردیده و14 تن پولیس اجیر مربوط به اصطلاح نظم عامه درآن کشته وزخمی شده اند .

دراین عملیات یک پیکا ، 3 میل کلاشنکوف ودیگر مهمات بغنیمت مجاهدین درآمده است .

لازم به ذکرست که روز گذشته 10 پوستۀ دشمن درولسوالی های کجکی ، سنگین وگریشک  فتح گردیده وتعداد زیاد ازاجیران کشته وزخمی شده اند .

2015/6/17

Related posts