دسامبر 08, 2022

هلمند : 13 تن از اجیران در خانشین کشته و زخمی شدند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که امروز حوالی ساعت 9 صبح ، در مناطق تاگز و خیر آباد ولسوالی خانشین ، با نیروهای عملیاتی دشمن درگیری شدیدی صورت گرفته است .

در این درگیری که تا حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دوام کرد، 5 تن از اجیران جابجا بهلاکت رسیده و 8 تن دیگر نیز مجروح شدند و متباقی از صحنه فرار کردند .

در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز مجروح شده است .

2015/6/30

Related posts