نوامبر 27, 2022

هلمند : 2 عسکر دشمن در نوزاد کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 8 بجه ، در منطقۀ رود نوزاد ولسوالی نوزاد ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات 2 عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده و 3 میل سلاح نیز از آنان بغنیمت مجاهدین در آمد .
2015/6/28

Related posts