دسامبر 10, 2022

هلمند : 2 موتر زرهی دشمن اجیر در سنگین منفجر گردید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، دو موتر زرهی دشمن اجیر در منطقۀ پوزی از مربوطات ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین در اثر انفجار ماین های مجاهدین تخریب شده است و به سرنشینان آن تلفات وارد شده است .

2015/5/25

Related posts