دسامبر 10, 2022

هلمند : 3 تن پولیس اجیر درنوزاد کشته شدند ومهمات غنیمت گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که میان مجاهدین امارت اسلامی وپولیس اجیر درولسوالی نوزاد درگیری مسلحانه رخ داده است .

این حمله برپولیس به اصطلاح نظم عامه ساعت 4 بجه بعد از ظهر امروز درمنطقه گرمه کایز این ولسوالی زمانی بوقوع پیوست که پولیس مذکور توسط موتر های زرهی شان ازپوستۀ شان درحرکت بودند .

دراین درگیری 3 تن پولیس اجیر جابج کشته شده ویک موتر زرهی ودیگر سلاح ومهمات بغنیمت مجاهدین درآمده است .

2015/7/24

Related posts