دسامبر 08, 2022

هلمند : 9 پولیس در کجکی بمجاهدین پیوستند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که در طول بیشت روز گذشته ، 9 پولیس ادارۀ اجیر پس از درک حقایق در ولسوالی کجکی بمجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

1 : – خالقداد ولد محمد اسماعیل ؛ باشندۀ دیک بهمراه یک کلاشنکوف و چانته

2 : – آغا لالا ولد محمد نعیم ؛ باشندۀ پایسنگ بهمراه یک میل کلاشنکوف و چانته

3 : – محمد ولی ولد محمد انور ؛ باشندۀ تورو اوبو بهمراه یک میل کلاشنکوف و چانته

4 : – جان آغا ولد گل جان ؛ باشندۀ میان رودی بهمراه یک میل کلاشنکوف و چانته

5 : – زین الله ولد داد محمد ؛ باشندۀ آخندزاده خیل بهمراه یک میل کلاشنکوف و چانته

6 : اکبر ولد صاحبداد ؛ باشندۀ لوی مانده بهمراه یک کلاشنکوف و چانته

7 : – منگل ولد کرم ؛ باشندۀ شنگام بهمراه یک کلاشنکوف و چانته

8 : – حیات الله ولد رحمت الله ؛ باشندۀ پانکیلی بهمراه یک عراده موتر سایکل

9 : – جمعه خان ولد خان محمد؛ باشندۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین

 

2015-07-08

Related posts