دسامبر 06, 2022

واشنگتن پوست: طی پنج ماه اول سال جاری میلادی ۳۸۵ نفر در تیراندازی پولیس در امریکا کشته شده‌اند

150531100821_us_police__640x360_ap

واشنگتن پوست روزنامۀ امریکایی گزارشی به نشر رسانده که نشان می‌دهد تعداد کسانی که در امریکا هدف تیراندازی پولیس قرار می‌گیرند، بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
بر اساس اطلاعاتی که این روزنامه جمع‌آوری کرده در طی پنج ماه اول سال جاری میلادی دست کم ۳۸۵ نفر در تیراندازی پولیس کشته شده‌اند.
بنا بر این آمار، در ماه‌های گذشته بیش از دو نفر در روز در تیراندازی پولیس کشته شده‌اند که این میزان، دو برابر نرخ اعلان شده در آمارهای رسمی طی یک دهه گذشته است.
گزارش می افزاید در میان کسانی که در پنج ماه گذشته توسط پولیس کشته شده‌اند، حدود ۸۰ درصد مسلح به سلاح گرم یا سرد بوده‌اند، اما ۴۹ نفر از قربانیان غیرمسلح بوده‌اند.
پولیس در آمریکا در صورتی مجاز به استفاده از سلاح مرگبار است که جان خود یا دیگران را در خطر ببیند.
واشنگتن پوست اضافه می کند که از ۳۸۵ مورد تیراندازی منجر به مرگ در سال ۲۰۱۵ تنها سه مورد (کمتر از یک درصد کل موارد) به اعلان اتهام علیه افسران پولیس منجر شده است.
در گزارش واشنگتن پوست خاطر نشان شده که شمار سیاهپوستانی که در تیراندازی پولیس کشته می‌شوند -مخصوصا درمیان قربانیان غیر مسلح- نسبت به بقیه کسانی که هدف قرار می‌گیرند، بسیار بالاتر است.
در ماه‌های اخیر پروند‌ه‌های مربوط به سیاهپوستان غیر مسلحی که توسط پولیس هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند بسیار جنجال آفرین بوده است.

سعید افغان

Related posts