دسامبر 10, 2022

پروان: اربکی ها در سیاه گرد، یک تن ملکی را شهید و8 تن از مظاهره کننده گان را زخمی نمودند

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان، یک تن ملکی را شهید و8 تن از مظاهره کننده گان را زخمی ساختند.

این وحشی ها ساعت 10 چاشت امروز یک تن ملکی  بنام میاگل باشنده سرخی را  وحشیانه درپیش روی دروازه منزل اش به شهادت رساندند که متعاقبا مردم منطقه برضد اربکی ها مظاهر نمودند واربکی ها بالای تظاهر کننده گان نیز تیر اندازی نمودند و8 تن آنان را نیز زخمی کردند.

Related posts