نوامبر 30, 2022

پروان: با عساکردشمن در شینواری درگیری صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن در ولسوالی شینواری ولایت پروان شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 3 بعد ازظهر  درمنطقه صوفی خیل صورت گرفت ،نبرد تا عصر ادامه یافت که دراثران،  به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts