نوامبر 26, 2022

پروان: درنبرد سالنگ 10 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک کاروان دشمن در ولسوالی سالنگ ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر دیروز دردهن تونل تا ومنطقه ولنگ انجام یافت،نبرد تا پایان روز ادامه یافت که در نتیجه آن، 4 عسکرکشته و6 تن دیگر شدیدا زخمی شدند وبرعلاوه شمار زیاد وسائط دشمن نیز تخریب گردید.

Related posts