دسامبر 08, 2022

پروان: مدیر لوجستیک ولسوالی شیخ علی زخمی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای مامورین ولسوالی شیخ علی ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، شفیق الله مدیر لوجستیک آن ولسوالی مرگبار زخم برداشت.

Related posts