دسامبر 10, 2022

پروان: یک عسکر در کوه صافی به قتل رسید

به اساس خبر، یک گزمه اردوی اجیر در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت 8 بجه دیشب درمنطقه دگری صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts