نوامبر 27, 2022

پروان: یک پوسته دشمن در کوه صافی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه سنزلی ولسوالی کوه صافی ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts