دسامبر 06, 2022

پروان: 3 عراده رینجر،2 تانگ ویک عراده موتر کماز در کوه صافی تخریب گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برقوای دشمن در منطقه دگری ولسوالی کوه صافی ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت، نبرد مدت دو ساعت ادامه یافت،که دراثران، 3 عراده رینجر، 2 تانگ ویک عراده موتر نوع کماز دشمن تخریب گردید و5 عسکردشمن دران کشته وزخمی شدند.

Related posts