دسامبر 01, 2022

پکتیا:دراثریک انفجار درنزدیک گردیز، 3 عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در منطقه چونی نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار صبح دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

Related posts