دسامبر 08, 2022

پکتیا: دراثرانفجار بریک تانگ در احمد خیل، 5 عسکردشمن کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه  سکندرخیل ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان ان که به 5 تن می رسیدند همه دران جابجا کشته شدند.

Related posts