نوامبر 30, 2022

پکتیا: دراثر انفجارات در احمد خیل، 5 عسکر کشته شدند

Related posts