دسامبر 10, 2022

پکتیا: دراثر انفجار بریک تانگ در نزدیک گردیز، 4 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه تیره نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید و4 عسکر دران کشته شدند.

Related posts