دسامبر 10, 2022

پکتیا: دراثر انفجار بریک رینجر در نزدیک گردیز، 1 تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، یک رینجر پولیس درمنطقه بلند منزل ها درنزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 وسی دقیقه ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک تن پولیس دران کشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts