نوامبر 30, 2022

پکتیا: دراثر یک انفجار در جاجی اریوب 3 تن پولیس زخمی شدند

به اساس خبر، یک گزمه پیاده پولیس درمنطقه هاشم خیل ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، 3 تن پولیس زخمی شدند.

خبرمی افزاید، ساعت 5 عصر امروز درمنطقه علی سنگی نیز بریک گزمه دشمن حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts