نوامبر 30, 2022

پکتیا: درحمله بریک پوسته دشمن درنزدیک گردیز، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در منطقه تیره نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کرددند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت،نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، 2 عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts