نوامبر 30, 2022

پکتیا: درحمله بریک پوسته دشمن در نزدیک گردیز، یک تن پولیس کشته شد

Related posts