دسامبر 10, 2022

پکتیا: عساکردشمن در احمد خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 5 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر مزدور زخمی شدند.

Related posts