دسامبر 10, 2022

پکتیا: قرارگاه دشمن درنزدیک گردیز با هفتاد پنج مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر قرارگاه دشمن در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا با هفتاد پنج حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts