دسامبر 01, 2022

پکتیا: ماین درنزدیک گردیز 2 عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، یک گزم پیاده اردوی اجیر درمنطقه چونی نزدیک مرکز گردیز مرکز ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 وسی دقیقه چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن کشته شدند.

Related posts