نوامبر 30, 2022

پکتیا: ماین در احمداباد، یک تن پولیس را کشت

به اساس خبر، ماین در ولسوالی احمداباد ولایت پکتیا پولیس پیاده را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 8 صبح امرووز درسرک مچلغو صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts