دسامبر 10, 2022

پکتیا: ماین در احمد خیل عساکر دشمن را هدف قرار داد

به اساس خبر، ماین در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا یک گزمه پیاده اردوی اجیر را هدف قرار داد.

انفجارساعت یک بعد ازظهر امروز درمنطقه حسن خیل صورت گرفت که دراثران، یک عسکرزخمی گردید.

Related posts