دسامبر 08, 2022

پکتیا: مقر ولسوالی احمدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts