نوامبر 30, 2022

پکتیا: مقر ولسوالی جانی خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ناوقت دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts