دسامبر 01, 2022

پکتیا: پوسته ومقر ولسوالی لجه منگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا وپوسته های دفاعی آن حلمه کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز صورت گرفت ، نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts