دسامبر 06, 2022

پکتیا: یک تانگ دشمن در جانی خیل تخریب گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر عساکردشمن در منطقه رباط ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله شام دیروز صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts