نوامبر 30, 2022

پکتیا: یک عسکر در نزدیک گردیز به قتل رسید

به اساس خبر، ماین در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد

انفجار ساعت 5 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه قلعه زرگر صورت گرفت که دراثران،یک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-07-09

Related posts