نوامبر 30, 2022

پکتیا: یک قطار دشمن در لجه منگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک قطار دشمن در ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ظهر امروز درمنطقه لره خوله صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts