دسامبر 10, 2022

پکتیا: یک پوسته دشمن در جاجی اریوب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه علی سنگی ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts