دسامبر 10, 2022

پکتیا: یک کاروان دشمن در لجه منگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک کاروان وسائط دشمن در ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 11 وسی دقیقه چاشت امروز درمنطقه لژی خوله صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن زخمی شدند.

Related posts