دسامبر 01, 2022

پکتیا: یک گزمه دشمن در نزدیک گردیز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز صورت گرفت و2 عسکر دران زخمی شدند.

Related posts