دسامبر 06, 2022

پکتیا: یک گزمه دشمن در پتان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه پولیس سرحدی ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 3 بجه دیشب  درمنطقه مقبلو صورت گرفت که دراثران، یک تانگ ویک کرینگ تخریب گردید.

Related posts